Ulrika Årehed Kågström är ny ordförande i styrelsen för Statens kulturråd

Regeringen har idag, torsdag den 31 mars, utsett Ulrika Årehed Kågström till ny ordförande i styrelsen för Statens kulturråd. Förordnandet avser perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2025.

– Jag är glad att Ulrika Årehed Kågström med sin breda kompetens och erfarenhet har tackat ja till uppdraget som ordförande i styrelsen för Statens kulturråd. Myndigheten spelar en central roll för kulturlivet i hela Sverige och står nu mitt i arbetet med att hantera pandemins effekter för kultursektorn, och samtidigt stötta kulturlivet i en återstart, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande.

Ulrika Årehed Kågström är sedan 2016 generalsekreterare för Cancerfonden och sedan 2017 ordförande i styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern. Hon är också styrelseledamot i Union for International Cancer Control (UICC) samt ledamot i insynsrådet för Livsmedelsverket.

Byter Dramaten mot Statens kulturråd

Ulrika har tidigare varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset och varit vice VD för Riksteatern. Hon har även varit ordförande i Folkoperan AB liksom vice ordförande i Stiftelsen Tekniska museet samt suttit i insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ulrika Årehed Kågström lämnar sitt uppdrag som ordförande i styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern i samband med bolagsstämman i april 2022.

Regeringen har även fattat beslut om att förlänga förordnandet för Thomas Pålsson i styrelsen för Statens kulturråd. Thomas Pålsson, före detta generaldirektör för Statens servicecenter, är härmed förordnad till och med 31 december 2022.