Läsrådet

Nytt läsråd inrättas på Kulturrådet

Regeringen utsåg i dag ett läsråd med fokus på läsfrämjande insatser för barn och unga. Läsrådet inrättas som ett rådgivande organ under Kulturrådet och ordförande blir Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Övriga representanter kommer bland annat från skola, forskarvärlden och litteraturområdet.

– Läsning är livsviktigt för att förstå sig själv och världen, säger Kajsa Ravin i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Läsrådet kan bli ett starkt nav för att samordna resurser och tillsammans ta ett stort steg framåt för barns och ungas läsning.

Under Bokmässan presenterades rådet av kulturminister Amanda Lind. På scenen fanns även flera av de nyvalda ledamöterna.

Amanda Lind gav sin bild av det kommande arbetet:

– Det är mycket glädjande att kunna presentera det nya läsrådet som är en strategiskt viktig insats för läsfrämjandet i Sverige.

– Läsrådet kommer att vara en drivande och sammanhållande aktör i det läsfrämjande arbetet och kommer ha stor påverkan på inte minst barn och ungas möjligheter till läsning, avslutade kulturminister Amanda Lind.

Ledamöter i Läsrådet:

  • Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet (Läsrådets ordförande)
  • Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
  • Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
  • Ingela Korsell, författare
  • Elin Nord, universitetsbibliotekarie Göteborgs universitet
  • Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Malmö Universitet
  • Helya Riazat, rektor Järvaskolan
  • Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
  • Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan

Ledamöterna i rådet förordnas av regeringen från och med 26 oktober 2021 till och med 25 oktober 2024. En plats i läsrådet är vid denna nyhets publicering fortfarande vakant.

Fakta: Läsrådet

Läsrådet ska vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet. Det ska också bidra till samverkan mellan aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. En annan viktig uppgift är att ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.