Bok

Rekordstor ökning av kulturbudgeten föreslås

Regeringen föreslår en rekordstor ökning i kulturbudgeten med 1,3 miljarder kronor för 2022. Ett stimulansstöd på 745 miljoner ska fördelas av Kulturrådet. Även satsningar på kultursamverkansmodellen, bibliotek, fri scenkonst samt bild och form förstärks via Kulturrådet.

– Det är ett historiskt förslag som ger möjlighet till både återhämtning och utveckling av kulturlivet. Vi ser med glädje att vi har fått gehör för områden som vi lyft i vårt budgetunderlag; det fria kulturlivet, internationellt samarbete, kultursamverkansmodellen och biblioteken, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin, i ett pressmeddelande.

Bibliotekens position ska stärkas

Utöver stimulansstödet på 745 miljoner avsätts till Kulturrådet 75 miljoner för satsningen Stärkta bibliotek, som ska öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. 100 miljoner per år går till investeringar i kultur i regionerna, som Kulturrådet fördelar genom Kultursamverkansmodellen.

Ytterligare 50 miljoner kronor avsätts för att Kulturrådet ska kunna stärka stödgivningen till fria aktörer inom scenkonst och musik. Fria aktörer inom bild och form får en förstärkning via Kulturrådet med 15 miljoner.

– I stimulansstödet ingår även medel för att stärka kulturlivets internationalisering och stöd till de nationella minoriteternas kultur. Med det här stödet blir det även möjligt att omhänderta olika förslag som kommer från återstartsutredningen, säger kulturminister Amanda Lind, som presenterade kulturbudgeten under tisdagens presskonferens.

Bakgrunden till den stora ökningen är att hela kulturlivet har drabbats av pandemin och att konsekvenserna riskerar att kvarstå under en lång tid framöver, enligt Kulturrådet.